Nghĩ về Hiếu Nghĩa –Tình thâm

"Cây sinh ngàn nhánh do từ gốc

Nước chảy muôn nơi bởi có nguồn”

Hiếu – Nghĩa đức tính hàng đầu của đạo làm người

Chúng ta đang ở trong thời kỳ phát triển mạnh mẽ về mọi mặt của kinh tế, xã hội. Chúng ta vui mừng với những thành tựu đạt được về khoa học, công nghệ, tiện nghi cuộc sống ngày càng được nâng cao. Thế nhưng đi cùng với nó là sự thay đổi lớn về cách nhìn nhận giá trị cuộc sống, về văn hoá ứng xử trong gia đình, cộng đồng. Ngay những nước phát triển nhất ở khu vực châu Á như Nhật Bản, Hàn Quốc, Singgapore… cũng đang phải đối mặt với một bộ phận thế hệ trẻ với cái nhìn lệch lạc, cực đoan về cuộc sống và cộng đồng đang phải xem xét một cách nghiêm túc khi tìm giải pháp hướng giới trẻ tìm về những giá trị cơ bản của đạo làm người.

Với người Việt Nam, tiền nhân từ nghìn xưa đã rất biết quý trọng chữ Hiếu-Nghĩa, vì thế mà Hiếu-Nghĩa đã trở thành truyền thống đạo lí của cha ông ta. Ông cha ta quan niệm, Hiếu Nghĩa một khi đã ngấm sâu vào lòng người thì phúc không bao giờ hết. Hiếu-Nghĩa vẫn được xem là đức tính hàng đầu của đạo làm người, lấy đó làm kim chỉ nam hướng tới một cuộc sống tích cực và hạnh phúc, góp phần giải quyết những xung đột, mâu thuẩn trong xã hội. Chúng ta mong muốn con cháu Việt thấm nhuần tư tưởng này hướng tới một nền tảng xã hội vững chắc và phát triển.
Tình thâm gắn kết gia tộc, cộng đồng và đoàn kết dân tộc

Tình thâm cũng là một giá trị cao đẹp khác của cuộc sống. Gia đình có hưng thịnh thì xã hội mới hưng thịnh. Tình anh em, tình họ hàng gia tộc có gắn kết bền vững thì mới xây dựng được đại đoàn kết dân tộc. Tình thâm cho ta một sức mạnh vô hình hoà nhập thành một sức mạnh tổng hợp tạo nên sự tương tác, hỗ trợ lẫn nhau cùng hướng tới một cuộc sống tươi đẹp và phát triển. Gắn kết tình thâm cũng là một trong những tiêu chí quan trọng của các họ tộc hiện nay, làm sao để xây dựng nét văn hoá của họ tộc để con cháu noi theo. Các hoạt động này cần được duy trì một cách thường xuyên để tạo nên sự gần gũi, gắn kết giữa các thế hệ con cháu và thế hệ ông cha đi trước.

Hương Giang